fbpx

LUOVUTUSSOPIMUS

myydään sekarotuisia koiranpentuja

Luovutussopimus

  • Jos päädyt tarjoamaan kodin pennulle, teemme kanssasi luovutussopimuksen.
  • Luovutussopimus on sitova ja siinä määritellään adoptoijan ja yhdistyksen vastuut.
  • Haluamme, että koiran adoptio Pörröpallon kautta on perheelle turvallinen ja hyvä kokemus.

LUOVUTUSSOPIMUKSEN EHDOT:

Yhdistys on järjestänyt koiralle maahantuontimääräysten mukaiset toimenpiteet lähtömaassa.

Virosta tulevat pennut ovat saaneet nelosrokotteen kahdesti ja viimeisestä rokotuksesta on kulunut minimissään 21 päivää. Tämän lisäksi Virosta tulevat pennut ovat saaneet heisimadotuksen vähintään kolme kertaa (ekinokokki). Pennun saavuttua Suomeen tulee sille antaa kahden viikon sisällä maahan saapumisesta matolääkitys, joka tehoaa myös heisimatoihin esim. Drontal. Pennuille on myös annettu ulkoloishäätö ennen maahantuontia.

Kaikki kauttamme tulevat koirat tuodaan Suomeen Ruokaviraston kaupallisen toiminnan maahantuontimääräyksiä noudattaen.

Yhdistyksemme on ilmoitettu Aluehallintovirastoon lailliseksi eläintenpitäjäksi / välittäjäksi. 

Pörröpallo rekisteröi eläinten tuonnin Euroopan Unionin Traces NT- järjestelmään. 

Koirilla on eläinlääkärin antama virallinen terveyskortti ja EU-lemmikkieläinpassi.
Autokuljetus virallisesti Traces hyväksytyllä kuljetusliikkeellä.

Virosta tuotaville pennuille tehdään ennen tuontia virkaeläinlääkärin tekemä pintapuolinen tarkastus, jossa luetaan mikrosiru ja tutkitaan eläimen senhetkinen terveydentila silmämääräisesti. Jotta eläin voi lähteä Suomeen, sillä ei saa olla näkyviä sairauden merkkejä ja sen tulee olla siinä kunnossa, että eläinlääkäri katsoo eläimen olevan matkustuskuntoinen. Tässä pintapuolisessa tarkastuksessa ei siis pystytä toteamaan piileviä sairauksia tai vikoja.

Luovutuksen jälkeen vastuu hoitokustannuksineen on vastaanottajalla ja hän sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulain ja säännösten mukaan sekä eläimen tarpeiden ja eläinlääkärin suositusten mukaisesti.

Mikäli pennun kanssa tulee ongelmia, pyrimme auttamaan ja neuvomaan parhaamme mukaan. Muistathan, että pentua ei voi palauttaa, jos se ei käyttäydy heti toivomallasi tavalla.

Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdollisista nimi- ja yhteystietojen muutoksista.

Yhdistys sitoutuu auttamaan kotia ongelmatilanteissa ja auttaa etsimään luotettavaa ja osaavaa ammattitaitoista apua esimerkiksi eläimen terveyteen, käytöshäiriöihin tai karkaamistilanteihin liittyvissä ongelmissa.

Jos eläimelle on etsittävä uusi koti, niin etsintä tapahtuu vain ja ainoastaan yhdistyksen kautta. Adoptoijalla ei ole oikeutta etsiä uutta kotia. Eläimen uuden omistajan tulee olla yhdistyksen toimihenkilön haastattelema ja hyväksymä. Yhdistys sitoutuu etsimään eläimelle uuden kodin tai kotihoitopaikan mahdollisimman nopeasti. Mikäli eläin palautuu yhdistykselle omistajan toimesta, kulukorvausta ei palauteta.

Jos pennulla kehittyy vakava synnynnäinen, piilossa oleva sairaus tai pennulla on jokin muu vakava sairaus, joka johtaa koiran kuolemaan yhden kuukauden sisällä luovutuksen hetkestä niin
Pörröpallo maksaa omistajalle kulukorvauksen, kun eläinlääkäri on antanut kirjallisen todistuksen sairauden diagnoosista.

Adoptoija ei saa lopettaa eläintä ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (esim. vakava onnettomuus tai sairaus). Jos eläimen lopetusta joudutaan harkitsemaan, on adoptoijan oltava yhteydessä yhdistykseen.

Pennun omistusoikeus sekä hallintaoikeus siirtyvät vastaanottajalle, kun vastaanottaja on allekirjoittanut tämän luovutussopimuksen kahtena kappaleena ja eläin on luovutettu vastaanottajalle.

Allekirjoituksellaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja hyväksyy sopimuksen ja eläimen siinä terveydentilassa ja kunnossa kuin eläin on luovutushetkellä. Allekirjoituksellaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja antaa suostumuksensa siihen, että hänen antamiaan henkilötietoja käsitellään yhdistyksessä tietosuoja-asetusten mukaisesti adoptioprosessin hoitamisessa ja yhdistyksen toiminnan harjoittamisessa.

Antaa palautetta